شما اینجا هستید: * لیست باشگاه های ورزشی * لیست باشگاه های ورزشی استان سمنان


ردیف


نام باشگاه تلفن آدرس قیمت گیشه
 (ریال)
قیمت پس از تخفیف (ریال)
1 باشگاه بدنسازی گروهی ماهان (شاهرود)                      
32237679 خیابان فروغی، فروغی سوم 60.000 48.000
 2 باشگاه بدنسازی انفرادی ماهان (شاهرود)   32237679  خیابان فروغی، فروغی سوم  80.000  64.000