1.ابتدا کارت را داخل دستگاه بکشید. (سمتی که فلش راهنمای کارت نشان داده و در راستای قسمت مشکی رنگ پشت کارت)


2.جمله (ورود مبلغ ) را مشاهده می کنید، مبلغ  را توسط کلیدهای اعداد به ریال وارد نموده و کلید تایید را بفشارید .

3. جمله ( ورود رمز کارت ) را مشاهده می کنید. رمز کارت خود را وارد، سپس کلید تایید را بفشارید .


4.در انتها دستگاه یک رسید به شما ارائه خواهد شد که متعلق به خود شماست .در این رسید، میزان اعتبار کسر شده از کارت شما و نیز رقمی که باید نقدا پرداخت نمایید، درج شده است.

5.یک نسخه رسید نیز برای صاحب مرکز ارائه می شود.

تذکر: در حفظ و نگهداری رمز خود نهایت دقت را مبذول فرمایید. پس از انجام عملیات، هزینه استفاده از مرکز مورد نظر از اعتبار موجود در کارت شما کسر می شود.

     توجه: شایان توجه است که این رسید پس از مدتی در اثر برخرد با نورمحو می شود، لذا می توانید با استفاده از پنل کاربری اینترنتی خود از قسمت ورود به کاربران

     این سایت از کلیه موارد استفاده خود با ذکر جزییات مطلع شوید، از اینکه با مصرف کمتر رسیدهای کاغذی در حفظ محیط زیستمان همکاری می فرمایید سپاسگذاریم.