شما اینجا هستید: * درباره ما * هدف پروژه سامانه خدمات رفاهی نفت

 

هدف اصلي از اجراي اين پروژه، پياده سازي سامانه خدمات رفاهی نفت در حوزه هاي ورزشي، رفاهي، گردشگري و درماني در راستاي پاسخ به نياز اصلي صنعت نفت در زمينه ارائه خدمات رفاهي الكترونيكي مي باشد.

برای شروع و در فاز نخست، اقدام به ارائه كارت هوشمند اعتباري با رویکرد خدمات ورزشي براي استفاده بازنشستگان (یا عائله تحت تکفل آنها) در استان البرز شده است.