شما اینجا هستید: * لیست باشگاه های ورزشی * لیست باشگاه های ورزشی استان خراسان شمالی


ردیف


نام باشگاه تلفن آدرس قیمت گیشه
 (ریال)
قیمت پس از تخفیف (ریال)
1 مجموعه ورزشی فیزیک                              
34259968 بجنورد، خیابان 17 شهریور جنوبی مقابل ایستگاه دانشگاه آزاد 1.000.000 500.000